Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési hozzájárulás és tájékoztatás

Az Xploit Kft. 1137 Budapest, Katona József u. 27. I/2. Cg.01‑09‑959249, adószám: 23305162-2-41 a továbbiakban: Szolgáltató) adatkezelőként tisztában van azzal, hogy milyen fontossággal bír ügyfelei számára az adatvédelem. Ezért arra törekszünk, hogy világossá tegyük, hogyan gyűjtjük, használjuk, adjuk át, továbbítjuk és tároljuk ügyfeleink személyes adatait az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR) összhangban.

Az alábbiakban összefoglaljuk Adatkezelési tájékoztatónk legfontosabb elemeit. Kérjük, hogy Az adatai feldolgozásának módjával kapcsolatos részletes információkat a továbbiakban részletezzük.

1.  Adatkezelés célja

1.1.  Az adatokat az Xploit Kft. kizárólag a fogyasztóval (=vevő) való kapcsolattartás céljából és az Xploit Kft. által kínált termékekre kötött adásvételi szerződés alapján kezeli.

1.2.  Az adatkezelési tájékoztató a https://iloverunning.hu/ oldal adatkezelését ismerteti.

2.  Adatkezelés jogalapja

2.1.  a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás);

2.2.  a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó, mint érintett az egyik fél (a továbbiakban: Szerződés teljesítése)

2.3.  a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése – a továbbiakban: Jogi kötelezettség teljesítése)

2.4.  a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: Jogos érdek)

2.5.  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 5. § (1) bekezdés a) pontja, vagyis az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

2.6.  A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlák kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

3.  Adatkezelések

3.1.  A Webáruház működtetéséhez, vásárláshoz kapcsolódó adatkezelés

Személyes adat - Adatkezelés célja

Felhasználó név - Azonosítás és regisztráció miatt szükséges.

Jelszó - Felhasználói fiókba való bejelentkezéshez szükséges.

Vezeték– és keresztnév - Vásárláshoz, számlakiállításhoz és a kapcsolatfelvételhez szükséges.

E-mail cím - Kapcsolattartás, számlaküldés és egyéb kérdések egyeztetése miatt szükséges.

Telefonszám - Kapcsolattartás és egyéb kérdések egyeztetése miatt szükséges.

Számlázási név és cím - Számla kiállítása miatt szükséges.

Szállítási név és cím - Megrendelt termékek kézbesítése miatt szükséges.

Vásárlás időpontja - Adminisztráció, fizetés és a számlázás miatt szükséges.

3.2.  Érintettek köre

A Webshop minden felhasználója.

3.3.  Adatkezelés időtartama az adatok törlésének határideje:

 • A regisztráció törlésével azonnal,
 • kivéve a számviteli bizonylatok esetében, mert a számvitelről szóló 2000. évi C. Törvény 169 § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni az ide vonatkozó adatokat

3.4.  Adatkezelő személye: a weboldalt üzemeltető cég tagjai, valamint alkalmazottjai.

 • Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, vagy kezelésének korlátozását,
 • Tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint,
 • Az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

3.5.  Személyes adatokhoz történő hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja az érintett kezdeményezni:

 • Postai úton (ajánlott levélben): Xploit Kft. 1137 Budapest, Katona József u. 27. ,
 • E-mail útján: info@iloverunning.hu címen.

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, továbbá a megrendelés teljesítéséhez köteles a valós személyes adatokat megadni, ennek elmaradása esetén nem áll módunkban a rendelését feldolgozni.

4.  Igénybe vett adatfeldolgozók

4.1.  Szállítás

 • Az adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Házhozszállítás, fuvarozás
 • PACKET TRANS Belföldi és Nemzetközi Futárszolgálati és Szállítmányozási Kft.
 • 1239 Budapest Ócsai út 1-3.
 • Adószám: 13471617-2-43, HU13471617
 • Telefon: +36-70/316-5108

Személyes adat - Adatkezelés célja

 • Szállítási név és cím - Megrendelt termékek kézbesítése miatt szükséges
 • E-mail cím - Kapcsolattartás, számlaküldés és egyéb kérdések egyeztetése miatt szükséges.
 • Telefonszám - Kapcsolattartás és egyéb kérdések egyeztetése miatt szükséges.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: regisztráció törléséig. Érintettek köre: a webshop valamennyi vásárlója.

4.2.  Cookie-k, sütik kezelése

Általánosságban a cookie egy olyan apró fájl, amelyet betűk és számok alkotnak, és amelyet a Felhasználó eszközére küldünk szerverünkről. A cookie lehetővé teszi annak felismerését, hogy a Felhasználó mikor jelentkezett be utoljára a honlapra, a fő célja a cookie-nak az, hogy lehetővé tegye a Felhasználó számára egyéniesített ajánlatok, reklámok Felhasználónak való elérhetővé tételét, amelyek személyre szabják a Felhasználói élményt a honlap használata során és a Felhasználó személyes szükségleteit fejezik ki.

A sütik alkalmazásával összefüggésben irányadónak tekintjük az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelv (a továbbiakban: Adatvédelmi Irányelv) 29. cikke szerint létrehozott Adatvédelmi Munkacsoport – amely az adatvédelemmel, valamint a magánélet védelmével kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó független európai tanácsadó szerv, amelynek az uniós joggal kapcsolatos véleménye alapjául szolgál valamennyi tagállam nemzeti jogszabályainak értelmezéséhez - a sütikhez való hozzájárulás alóli mentességről szóló 2012/4. számú véleményében (a továbbiakban: 2012/4. számú vélemény, http://ec.europa.eu/justice/data‑protection/article‑29/documentation/opinionrecommendation/files/2012/wp194_hu.pdf) foglaltakat.

A fentiek alapján az általunk alkalmazott cookie-k típusai:

 1. Az oldal működéséhez szükséges sütik (Alapvető cookie-k):
 • a felhasználó által rögzített adatokat tároló sütik („user-input cookies”): ezek olyan munkamenet-sütik, amelyek munkamenet-azonosítóra (egy véletlenszerű ideiglenes azonosítószámra) épülnek, és amelyek legkésőbb a munkamenet végén, a böngészőből való kilépéskor lejárnak. Ők a felhasználói adatbevitelt biztosítják, vagyis a felhasználó tevékenységéhez kötődnek a szolgáltatóval történő üzenetváltások (pl. formanyomtatvány kitöltéséhez, vagy egy gombra való kattintás) során.
 • multimédia-lejátszó munkamenet-sütik („multimedia player session cookie”): a videó vagy audió tartalom visszajátszásához szükséges technikai adatok (képminőség, a hálózati kapcsolat sebessége és a pufferelési paraméterek) tárolására használjuk. Ezek a sütik is lejárnak a böngészőprogramból történő kilépéskor.
 • közösségi tartalommegosztó sütik: lehetővé teszik, hogy a közösségi hálózat felhasználói megoszthassák az általuk kedvelt tartalmakat az ismerőseikkel. Ezek a sütik törlődnek, amikor a felhasználó „kijelentkezik” a közösségi hálózati platformról, illetve lezárja a böngészőt.
 1. „Kényelmi szolgáltatásokhoz” szükséges sütik (Funkcionális cookie-k):
 • Az ilyen célokkal rendelkező sütik nem tekinthetők „feltétlenül szükségesnek” a felhasználó által kifejezetten kért szolgáltatások nyújtásához, ezért külön jóváhagyás szükséges a használatukhoz.
 • Közösségi tartalommegosztó nyomon követési sütik: amennyiben közösségi hálózatok tagjai bejelentkezett állapotban jóváhagyták az adott közösségi hálózat beállításánál a „követést”, például viselkedés-alapú reklámok megjelenítéséhez.
 • Saját látogatáselemzők: a látogatáselemzők a weboldal látogatottságát mérő statisztikai eszközök, sütiket alkalmaznak. Ezek az eszközök megbecsülik az egyedi látogatók számát, azonosítják a keresőmotorokon leggyakrabban használt azon kulcsszavakat, amelyek az adott weboldalhoz vezetnek, illetve nyomon követik egyes webnavigációs kérdéseket. Ők kizárólag saját összesített statisztikákra vonatkozó célokra, a látogatói igények gyorsabb, pontosabb kiszolgálására szolgálnak.

4.3.  Teljesítmény méréshez szükséges sütik

 • Analitikai célú sütik kezelése (Google Analytics): jelen weboldal a Google Analytics a Google Inc. („Google”) elemző-szolgáltatását alkalmazza. A Google Analytics (a felhasználók számítógépén tárolt „sütik” (lásd fentebb), szövegfájlok segítségével elemzi a webhelyen létrejött felhasználói interakciókat, vagyis ezek a sütik információt gyűjtenek a weboldal használatáról, pl. a látogató melyik oldalt nézte meg, hova kattintott, hány oldalt keresett meg, milyen hosszú volt az egyes megtekintések ideje, milyen hibaüzenetekkel találkozott stb. A Google Analytics-szolgáltatás igénybevétele keretében a cégünk nem gyűjt személyes adatokat, nem tárolja az Ön nevét vagy lakcímét, a gyűjtött adatok nem alkalmasak az Ön azonosítására. Ezek a sütik nem tudják – és nem is akarják – konkrétan beazonosítani a látogatókat (az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik). A „sütikben” tárolt, weboldal használatára vonatkozó információk a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra.
 • A fenti információkat a Google a webhelyek üzemeltetőjének megbízásából dolgozza fel, hogy kiértékelje a felhasználók holnap-látogatási szokásait, riportokat állítson össze a webhelyek használatának gyakoriságáról, és további, a használattal összefüggő szolgáltatásokat teljesítsen az üzemeltető felé. Ennek ellenére Ön bármikor úgy dönthet, hogy letiltja a weboldalon belüli anonim böngészési tevékenységet figyelő analitikai célú sütiket.
 • A sütik tárolása a böngésző-szoftver megfelelő beállításával megakadályozható. A hivatkozásra kattintva bővebb tájékoztatást kaphat arról, hogyan tilthatja le az adott sütiket: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

4.4.  „Remarketing” sütik (Hirdetési cookie-k):

 • a Weboldal a látogatószám növelése céljából a Google AdWords, a Criteo és a Facebook Pixel hirdetési célú szolgáltatását (úgynevezett remarketing sütiket) használja. Ezek segítségével célzott hirdetések jeleníthetők meg az oldal látogatói számára. A Google AdWords a Google kattintás alapú hirdetési rendszere, amely az internet felhasználók szármára keresési és böngészési szokásaik alapján személyre szabott hirdetéseket jelenít meg. A Facebook Pixel szolgáltatáshoz a felhasználói eszközökön cookie elhelyezése szükséges. A Facebook és a Google ezen adatkezelési tevékenység a Facebook és a Google fiókban szabályozható.

5.  Adatkezelő

 • Cégnév: Xploit Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
 • Székhely: 1137 Budapest, Katona József u. 27. I/2.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-959249, cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Elérhetőséginfo@compressporthun.com, +36 30 492 4482
 • Adószám: 23305162-2-41
 • Közösségi adószám: HU23305162
 • Számlavezető bank: MKB Bank
 • Számlaszám: 10300002-13133470-00014908
 • Felhőszolgáltató: Shoprenter.hu Kft. 
 • Felhőszolgáltató címe: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
 • Felhőszolgáltató e-mail címeinfo@shoprenter.hu

5.1.  A külföldre történő adattovábbítással kapcsolatos információk:

A Google LLC és tagvállalatai és a Facebook, Inc. szerepel az Európai Bizottság GDPR 45. cikk szerinti megfelelőségi határozata és a 2016/1260 bizottsági végrehajtási határozatában, valamint az ezek alapján felállított USA - EU Privacy Shield List-en, azaz az ide történő adattovábbítás nem minősül Európai Unión kívüli, harmadik országba történő adattovábbításnak és ahhoz nem szükséges az érintettek külön engedélye, valamint az oda történő adattovábbítás a GDPR 45. cikke alapján megengedett. Ezen vállalkozások vállalták a GDPR-nak való megfelelést.